АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

► Уплътняващият профил се използва за затваряне на отворите при билото и при улука, след монтажа на профилираната ламарина.

► Не е необходимо да изрязвате билният капак по гофрите на профилиранта ламарина за по - добро уплътяване.

► Предпазва триенете между билният капак и профилираната ламарина при поривите на вятъра и по този начин не се наранява цветното и цинковото покритие на покривната ламарина

► Предпазва от навлизането на вода или сняг

► Бърз и лесен монтаж

Основни характеристики:
 

•  Термично устойчиви (няма деформации при високи температури)

•   Устойчивост на различни атмосферни условия

   Добър топлинен изолатор

Допълнителни аксесоари за профилирана

•   Уплътняващата лента се състои от битумен слой лепило, покрито с алуминиево фолио за висока устойчивост на условията на околната среда.
•   Уплътняващата лента се използва когато наклона на покрива е 14 ° или по-малък. Тя се полага по всички презастъпвания на панелите по наклона на покрива, както и при презастъпване по ширина ( ако има такова).

→   Температурна устойчивост след втвърдяване: -10 ° С до 80 ° С.

→   Лентите се продават на рула със следните размери:

         Ширина 100, 150 или 300 мм.
         Дължина 10 метра.