ЗАТВОРИ

СКОБА ЗА ЧЕЛНА ДЪСКА

САМОФИКСИРАЩА СКОБА

КАПАК ЗА УЛУК

СЪЕДИНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

ВОДОСБОРНА КУТИЯ

ВЪТРЕШЕН/ ВЪНШЕН ЪГЪЛ 90 °

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

СЪЕДИНИТЕЛНА ТРЪБА

КОЛЯНО 60 ⁰

НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

НАКРАЙНИК ЗА ВРЪЗКА С КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРОЙНИК 70 ⁰

УСИЛВАЩА СКОБА

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОГЪВАНЕ НА СКОБИ