ЗАТВОРИ

ВСИЧКО ЗА ПОКРИВА

ПОДДРЪЖКА НА ПОКРИВА


За да гарантирате оптималните условия и дълъг живот, състоянието на Вашият покрив трябва да се проверява регулярно. Ако се появят някакви дефекти по покритието, те трябва своевременно да се отстранят, за да осъгурят дългия живот на покрива.

Веднага след монтажа, всички незакрепени елементи като разхлабени винтове, парчета метал, стружки и други трябва да се отстранят от покрива и водоотвеждащата система.

Годишна поддръжка  

Проверка на металните керемиди
Визуална проверка на покритието е необходимо да се прави веднъж в годината. По обстойна инспекция трябва да се прави на всеки 5 години по време на гаранционния период. След като периодът на гаранция изтече, повърхността трябва да се преглежда на всеки 2 години.

 
Проверка на състоянието на окомплектовката
Преглеждайте състоянието и закрепването на окомплектоващите елементи. Повредени или частично изместени елементи от системата могат да доведат до течове, гниене и риск от корозия. Ако някой от винтовете се е разхлабил е необходимо да се замени с нов.
 
Проверка на състоянието на цвета
Проверявайте състоянието на полиестерното покритие. Не забрявайте да инспектирате уламите и ъглите на водоотвеждата система.  Ако забележите обелени места по покритието, надрасване или мехурчета, незабавно отстранете повредата.
 
Почистване на покривната водоотвеждаща система
Водоотвеждащите системи трябва да се почистват всяка година. Запушена, частично запушена и мръсна водосточна система може да доведе до проблеми със заледяване и корозия.
 
Почистване
 
 
Дъждовната вода обикновено е достатъчна, за да се поддържа покривът чист. Един път в годината обаче трябва да почиствате покрива, уламите и водосточната система от насъбраните от дърветата листа.
 
Почистване на покрива
Нечистотия и пръст могат да причинят корозия, като задържат влага по металните керемиди. Покритието трябва да се почиства с мека четка и вода или пароструйка. За по-упоритите петна мръсотия може да се използва препарат подходящ за почистване на боядисани повърхности. Почистването трябва да започне от върха на покрива и да продължи по скатовете надолу. Улуците и водосточните тръби се почистват последни. Обърнете внимание, че силните препарати за почистване могат да повредят полиестерното покритие на покривните елементи.
 
Боядисване
Освежаване на боята и поддръжка. Винаги е полезно своевременното ремонтиране на повредите, които се появяват. Използвайте бои съвместими с покритието на Вашия покрив. Там където забележите недостатък върху покритието трябва да използвате възможно най-малък размер четка за боядисване. Ако повредата е повърхностна, една ръка боя е достатъчна, за да се поправи. Ако обаче, повредата е достигнала до цинковото покритие, препоръчваме да поставите още един пласт боя върху първия.
 
Цялостно пребоядисване на покрива
Преди да вземете решение за цялостно пребоядисване на покрива, проверете дали повърхността му няма локални щети и адхезията на покритието е в добро състояние. Ако установите значителни локални увреждания или покритието е избледняло, най-добре е да се консултирате с професионалист, който да състави план за пребоядисване.
 
Трудно е да се предвиди кога ще се наложи пребоядисване, тъй като дълголетието на покритието зависи от много фактори. Тези фактори са цвета и дебелината на покритието, климата, наклона на покрива, начина на строеж и монтаж. Най-силна деформация на полиестерното покритие може да се получи, когато покривните скатове са с южно изложение и цветът е по-тъмен.