ЗАТВОРИ

ПРОДУКТИ     ОБШИВКИ     ОБШИВКИ ЗА РЕТРО-ПАНЕЛ КЛИК

Мудера ЕООД предлага разнообразие от обшивки в 3 покрития и 22 цвята, съобразени с цветовете на системата. Обшивките от системата Ретро-панел клик са съобразени със спецификата на системата и осигуряват на Вашия покрив абсолютна водоплътност, защита срещу климатичните условия и визуална завършеност и стил.

БИЛЕН КАПАК - РЕТРО КЛИК

БИЛО ПРИ ЕДНОСКАТЕН ПОКРИВ - РЕТРО КЛИК

ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН НАЧАЛНА - РЕТРО КЛИК

ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН ПО НАКЛОН - РЕТРО КЛИК

НАДУЛУЧНА ПОЛА ГОЛЯМА - РЕТРО КЛИК

СВЪРЗВАЩ ПРОФИЛ - РЕТРО КЛИК

ОБШИВКА ПРИ ФРОНТОН - РЕТРО КЛИК

УЛАМА - РЕТРО КЛИК

УНИВЕРСАЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ - РЕТРО КЛИК

СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ - РЕТРО КЛИК

КОМПЛЕКТ ОБШИВКА ЗА КОМИН - ЗА РЕТРО