ЗАТВОРИ

ВСИЧКО ЗА ПОКРИВА

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА МЕТАЛНИТЕ ПОКРИВИ


Най-важното нещо, което трябва да знаете за Вашия метален покрив е, че не трябва да се притеснявате изобщо за него. Всъщност, би трябвало изцяло да забравите за неговото съществуване. С покрив Мудера вие ще можете да се концентрирате върху други по-важни за Вас неща. 

Елементи на системата от метален покрив
Металният покрив е много повече от подредени един до друг покривни листове ламарина. Той представлява цяла система, която включва подпокривна конструкция, водоотвеждаща система, продукти за защита на покрива, обшивки и много други елементи и аксесоари, които можете да видите на симката отдолу.

1. Покривни метални керемиди 5. Покривен път 9. Въздуховод
2. Водоотвеждаща система  6. Билен капак  10. Обшивка за комин
3. Стълба за ревизия 7. Фронтон 11. Улама
4. Снегозадържане  8. Надулучна пола  12. Свързваща обшивка

Какво прави покривът добър
Най-важното за един здрав покрив е всички негови елементи да са подбрани внимателно и да работят в перфектна комбинация заедно, да си пасват както функционално, така и визуално. Всички части на покрива са изключително важни, от най-малкият винт и пирон, до керемидите и обшивките. Всеки елемент играе важна роля за това покривът Ви да бъде здрав, защитен и красив. Със съвременни материали, правилен монтаж и добра поддръжка Вие гарантирано ще разполагате с един добре функциониращ покрив.

Металните керемиди предпазват Вашата къща и нейната конструкция от дъжд, вятър и сняг. Те са и най-видимата част от Вашият покрив и определят неговата визия – дори идентичността на Вашия дом.

Разгледайте нашите предложения за метални керемиди

Ролята на подпокривната конструкция е да създаде здрава основа за захващането на металните керемиди и се състои от антикондензно фолио, дървени летви и контра летви. Добре монтираната подпокривна конструкция подобрява звуко и топло-изолацията на Вашия покрив и безопасно отвежда конденза, който обикновено се събира под металните керемиди

1. Антикондензно фолио
2. Летви
3. Контра летви

Обшивките са важен елемент от довършителните работи по покрива. Те свързват различните елементи на Вашия покрив, придавайки му завършеност и красиво излъчване. 

Водоотвеждащата система се състои от улуци, водосточни тръби, водосборни кутии и други елементи, ефективно отвеждащи дъждовната вода в канализационната система. 

Разгледайте нашите предложения за водосточна система

Система от продукти за покривна защита: стълби, мостове, снегозадържане, снегоизхвърляне и др. се използват за поддръжката и почистването на покрива. Снегозадържането предпазва от падане на сняг и лед, събрани на покрива, върху хората отдолу, а стълбите предлагат пътища за евакуация в случай на пожар. В някои страни, определени системи за покривна защита са задължителни по закон.

Разгледайте нашите аксесоари и снегозадържане.