ЗАТВОРИ

СКОБА ЗА ЧЕЛНА ДЪСКА

САМОФИКСИРАЩА СКОБА

КАПАК ЗА УЛУК

СЪЕДИНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

ВОДОСБОРНА КУТИЯ

ВЪТРЕШЕН/ ВЪНШЕН ЪГЪЛ

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

КОЛЯНО 60 ⁰

НАКРАЙНИК ЗА ТРЪБА

СКОБА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

ТРОЙНИК 70 ⁰

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОГЪВАНЕ НА СКОБИ